Αρχική σελίδα

 

Εργαλεία υπολογισμού

Από Τμήμα Ιθαγένειας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης

ΠΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Από το Τμήμα Ιθαγένειας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, στάλθηκε στους Δικηγορικούς Συλλόγους έγγραφο σχετικά με μεταφράσεις εγγράφων από δικηγόρους, στο οποίο, μεταξύ άλλων, αναφέρονται και τα παρακάτω :

«α) Το άρθρο 36 § 2γ του Ν. 4194/13 (Περιγραφή του έργου του δικηγόρου) ορίζει ότι (έργο του δικηγόρου είναι και) «… η μετάφραση εγγράφων που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, καθώς και η μετάφραση ελληνικών εγγράφων σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η μετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης Αρχής, εφόσον συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που μεταφράστηκε και ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε».

   Συνεπώς, η μετάφραση του εγγράφου πρέπει να γίνεται από τον ίδιο τον δικηγόρο, γεγονός το οποίο βεβαιώνεται από αυτόν και δεν επιτρέπεται να επικυρώνει, να βεβαιώνει ή με οποιονδήποτε τρόπο να πιστοποιεί την ακρίβεια μεταφράσεων που έχουν γίνει από τρίτο. Επομένως, ο δικηγόρος έχει δικαίωμα να μεταφράζει, όχι να επικυρώνει μετάφραση τρίτου και άρα πρέπει να υπογράφει πάντα τη μετάφραση ως «Ο δικηγόρος που μετέφρασε» ή «Ο μεταφράσας δικηγόρος» και όχι «Ο βεβαιών δικηγόρος» ή «Ο επικυρώσας δικηγόρος».

   β) Στο ίδιο έγγραφο, ο δικηγόρος πρέπει να βεβαιώνει ρητά ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε, κάτι που είναι απαραίτητο αλλά, δυστυχώς, πολλοί δικηγόροι το παραλείπουν.»

Κατόπιν των ανωτέρω  παρακαλούμε για την πιστή τήρηση του τύπου υποβολής των μεταφρασμένων εγγράφων, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μην ταλαιπωρούνται άσκοπα με έκδοση νέων δικαιολογητικών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΥΓΟΥΛΙΑΝΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΠΗΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
στα μέλη
στη βιβλιοθήκη
στις πληροφορίες
ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ
Χρήστης:
Κωδικός:
Εκτύπωση σελίδας Πληροφορίες Επικοινωνία Αρχική σελίδα
TORUS web development